Екоклаймат ООД – Термопомпи, отопление, охлаждане, гореща вода, мощности и Цени!

Често задавани въпроси за термопомпите

Какво представляват термопомпите въздух-вода?

Термопомпите въздух-вода са възобновяем източник на енергия, който може надеждно да доставя значително повече енергия от тази, която използва, позволявайки намаляване на разходите за климатизация дори когато температурите са -20˚ C. С нулеви вредни емисии CO₂, термопомпите въздух вода допринасят за намаляване на негативното въздействие върху околната среда.

Как работи термопомпа въздух-вода?

Термопомпите въздух-вода работят на принципа на вашия хладилник, като трансформират ниско температурна енергия от въздуха навън във високо температурна енергия за отопление и битови нужди, а напредналата инверторна технология подобрява ефективността през цялата година. Продължителния цикъл на сменяне на агрегатното състояние на фреона от течно в газообразно позволява на термопомпата да извлече максимално енергия от въздуха.

Колко е ефективна термопомпата въздух-вода?

Термопомпите въздух-вода станаха по-ефективни от всякога, като ефективноста им е между 250-400%. Повечето термопомпи са конструирани да продължават да извличат топлина от въздуха дори при температури като -20 ˚ C. Въпреки това, когато температурите паднат до отрицателни стойности термопомпата ще трябва да работи по-усилено и по-дълго.. Като резултат ще е необходимо повече електрическа енергия при по-студено време.

Ефективността на термопомпите се определя от коефициент на преобразуване на топлина.

Дали е подходяща термопомпата-въздух вода за вас?

Термопомпите въздух-вода са подходящи при ново строителство или реновиране на стара отоплителна инсталация, когато сградата има добра изолацията.. Колкото по-добра е изолацията на сградата, толкова по-малко електро енергия ще консумира темопомпата. Тя ще достига желаната температура по-бързо и няма да се налага да работи усилено за да поддържа тази температура.

Термопомпите въздух вода могат да отопляват, охлаждат и произвеждат топла вода и са съвместими с конвектори, радиатори или подово отопление. Ако искате да охлаждате сградата са неоходими конвектори.

Предимства и недостатъци

Предимства Недостатъци
Намаляват сметките ви за отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода Нужно е  електро захранване
По-евтина първоначална инвестиция от геотермалните термопомпи Когато температурната разлика е голяма ефективността им се намалява.
Нужна е малка поддръжка
Висока ефективност
Намаляват въглеродните емисии

Какво представляват геотермалните термопомпи?

Геотермалните термопомпи или термопомпи вода вода са възобновяем източник на енергия, който използва топлина от под земята. Тази топлинна енергия се трансферира от под земата към сградата, където може да се използва за отопление, охлаждане или производство на битова гореща вода..

Дали е ефективна геотермалната термопомпа?

Геотермалните термопомпи са високо ефективни, тъй като те по-скоро трансферират енергия, отколкото да я създават. Ефективността им често надвишава 400%, което означава с 1kW електроенергия да се извличат 4kW топлинна енергия или коеф. На преобразуване 4:1.

Все пак температурата на водата при точката на консумация е обикновенно между 35-55⁰C. По-висока температура може да се постигне с по-усилена работа на термопомпата но това намалява коеф. на ефективност. Ето защо термопомпите са брилянтни за централно отопление, още повече коагато сградите са добре изолирани и е инсталирано подово отпление. Производството на битова гореща вода ще изисква допълнително подгряване. Това подгряване единствено ще доподгрява вече затоплената от темопомпата вода.

Как работи термопомпата вода-вода?

Има различни видове изпълнения, като сондаж или заравяне на серпентини. Серпентините могат да се заровят хоризонтално или вертикално. Няма разлика в принципа на работа освен, че при наличие на подпочвена вода, се използва нейната топлина, която зависи от дълбочината от която я изпомпваме. Когато няма подпочвена вода се полагат серпентини. Серпентините се пълнят с вода и гликол (антифриз).

  • Етап 1 –Топлината от под земята се трансферира чрез антифирз в топлообменника / изпарителя. Изпаярителя събира топлината от антифриза и го връща под земята охладен за следващия цикъл. Това води до завиране и изпаряване на фреона (-10⁰C).
  • Етап 2 – Парата произведена в пърия етап принудително отива в компресора.. Компресора свива парата. Когато обемът е намален температурата и се покачва между 75⁰C и 125⁰C.
  • Етап 3 –Този горещ газ отива в кондензатора което води до втечняването му, а топлината отива в топлообменници..
  • Етап 4 – След топлообменника цикълът е завършен от разширителен клапан, който намалява налягането на кондензиралия фреон..

Инсталиране на серпентини

Серпентините могат да бъдат инсталирани по два начина:

  • Вертикално – Пробиват се дупки със сонди и серпентините се полагат в тези дупку като дълбочината им може да бъде от 10 – 100 м.
  • Хоризонтално – Серпентините се полагат хоризонтално на дълбочина около 2m. Дълбочината на полагане зависи от вида на почвата. Този вариант изисква голямо пространство.

Предимства и недостатъци

Предимства Недостатъци
Висока надеждност и ефективност Най-ниски разходи за отопление, охлаждане и битова гореща вода Нужно е електро захранване По-виока първоначална инвестиция от тази при термопомпа въздух-вода
Нулеви вредните емисии
Ниски разходи за поддръжка